Program K.E.Š. je pokrenut školske 2008/2009. godine kao pilot-projekt Grada Rijeke – Odjela gradske uprave za poduzetništvo u suradnji s Domom mladih iz Rijeke.
Namijenjen je učenicima sedmih i osmih razreda osnovnih škola s osnovnim ciljem razvoja poduzetničkih kompetencija mladih i podizanja poduzetničke kulture.

Osnovni cilj Sukladan je načelima i odrednicama Nacionalnog okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjojškolsko obrazovanje (srpanj 2010) te ciljevima Strategije učenja za poduzetništvo 2010.- 2014. godine (svibanj 2010).
Program je implementiran u Gradski program za mlade Grada Rijeke, koji u području zapošljavanje i poduzetništvo, prepoznaje aktivnosti usmjerene ostvarenju ciljeva: povećati zapošljivost mladih za tražena zanimanja na tržištu rada, pripremiti mlade za obavljanje samostalnih poduzetničkih aktivnosti, olakšati mladim poduzetnicima obavljanje samostalnih poduzetničkih aktivnosti i podići razinu poduzetničke kulture i uključenosti mladih.

Program se provodi kao izvanškolska aktivnosti u trajanju od 58 školskih sati kroz redovne radionice u trajanju od dva sata tjedno tijekom školske godine. Održavaju se u Domu mladih, Laginjina 15, u modernoj digitalnoj učionici.

Metode rada koje se koriste: razgovor, demonstracija, praktični rad (studije slučaja), igre za razvoj kreativnosti. Njeguje se timski rad i rješavanje praktičnih zadataka, gdje se kroz pozitivnu atmosferu i motivaciju sudionici radionica potiču na zajednički rad, dobru komunikaciju, aktivno uključivanje, neposredno iznošenje svojih ideja i mišljenja, ali i međusobno timsko natjecanje. Ciljevi Programa uključuju i zadaću da se polaznici osjećaju uključeno, što podrazumijeva zadatak voditelja da potiču polaznike da stalno postavljaju puno pitanja i sami traže i nude odgovore te nalaze rješenja potičući svoju kreativnost. Gosti predavači – iskusni poduzetnici, pored dinamičnosti, nude mogućnost izravne interakcije polaznika u stvarne probleme koje pred njih postavljaju poduzetnici. Vježbe razvoja komunikacijskih vještina implementirane su kroz sve radionice programa.

Specifični ciljevi su:

• osvijestiti i razviti poduzetničke sposobnosti i vještine mladih (inovativnost, kreativnost, donošenje odluka,
   preuzimanje rizika, odlučnost, usmjerenost cilju, prepoznavanju prilika)
• utjecati na uključenost i povezanost mladih sa svijetom poduzetništva i poduzetničkim potpornim institucijama
   koje im stoje na raspolaganju "razbiti strah od institucija"
• utjecati na stavove vezane za poduzetništvo (razbiti postojeće mitove)
• podići razinu poduzetničke kulture mladih (poštivanje rada i uspjeha koji dolazi kao rezultat stvaralačkog napora
   pojedinca s ciljem stvaranja nove vrijednosti za pojedinca i društvo)
• razvijati sklonost inicijativi
• razviti pozitivan stav prema promjenama i inovacijama
• razviti sposobnost uočavanja raznih poduzetničkih aktivnosti i primjera koje se odvijaju u okruženju
• potaknuti želju za dokazivanjem i pozitivnom afirmacijom u društvu
• razviti spoznaju uočavanja bitnih pojava u poduzetničkom procesu
• unaprijediti odlučnost i usmjerenosti ka ostvarenju ciljeva
• potaknuti kreativno i proaktivno razmišljanje
• unaprijediti razumijevanje uzročno - posljedičnih zakonitosti u donošenju odluka
• naučiti razlikovati pozitivne od negativnih poduzetničkih primjera
• razviti pozitivan stav prema učenju i prijenosu znanja ne samo od predavača, nego jedni od drugih
• razviti vještinu prezentiranja sebe i svoje ideje
• unaprijediti vještinu komunikacije u grupi
• unaprediti spremnost na timski rad u složenim praktičnim zadacima
• steći osnovna znanja o vođenju financija
• razviti sposobnost samoopažanja i spremnost na samoprocjenu kao bitne odlike poduzetnika

Dio programa je i intenzivan vikend tečaj (vikend škola) poduzetništva, koji se održava u Dvorcu Stara Sušica, najčešće u svibnju. U siječnju 2011. godine Program je dobio suglasnost za provođenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za provođenje. Kroz njega se odgaja već četvrta generacija mladih riječana kojima načini o tome kako pojmovi stvaranja ideja, analize vlastitih snaga i slabosti, ostvarivanja ciljeva, predstavljanja sebe i svoje ideje, znanja kako postati poduzetan nisu nepoznanicom. Okosnicu cijelog projekta čine točke izvrsne suradnje i senzibiliteta za učenje poduzetništva i implementaciju ovog programa koju pokazuju riječke osnovne škole i riječki poduzetnici.

ZAŠTO UPISATI OVAJ PROGRAM:

Svijet se mijenja brže no ikada u povijesti. Moguće je da se uskoro neće mijenjati samo radna mjesta već i karijere i raditi će se poslovi koje još ne postoje. Najvažnija sposobnost koja će mladim ljudima biti potrebna da bi se snašli u takvim uvjetima je kreativno mišljenje. Biti kreativan znači znati sagledavati stvari na novi način i iz novih perspektiva. Kreativnost se može razviti. Kreativnost je viši stupanj mašte. Ona nas potiče na rješavanje i aktivnost, a ne na sanjarenje. Zapošljavanje i konkurentnost već danas postoje na osnovama kreativnosti. Ono što je važno je uložiti u razvoj vlastitih sposobnosti kako bismo postali maksimalno prilagodljivi na nova znanja za novo vrijeme. Stoga je naša misija poticati mlade ljude na istraživanje svojih kreativnih mogućnosti i usmjeravati ih otkrivanju svojih potencijala.

VANJSKA EVALUACIJA UČINAKA KEŠ-programa

U školskoj godini 2010/2011 sudionici programa KEŠ-praćeni su i od strane vanjskog evaluatora. psihologa mr.sc. Asmira Gračanina sa Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci. Pratio se napredak polaznika prema zadanim ciljevima programa. Psihosocijalna obilježja uspoređivana su na početku i na kraju provođenja radionica i uspoređivana s kontrolnom skupinom riječkih sedmaša i osmaša. Kod polaznika KEŠ-a porasle su nekonvencionalnost i kreativnost, poduzetnička samoefikasnost te asertivnost i komunikativnost. Također su porasli pozitivni stavovi o poduzetnicima, zainteresiranost za poduzetništvo, te samoprocijenjeno znanje o poduzetništvu.

Poduzetnička samoefikasnost na kojoj je došlo do najizraženijeg porasta uključuje osobine koje bi ovim mladim ljudima mogle biti od velike koristi u daljnjem razvoju, ne samo kao poduzetnika već i kao osoba koje će biti uspješne na različitim područjima svoje buduće karijere ali i na općem životnom planu. Te osobine uključuju povjerenje u svoje poduzetničke karakteristike, ustrajnost pojedinca općenito, poduzetničke sklonosti i karakteristike vođe.

SURADNJA S ŠKOLAMA:

Početkom svake školske godine održavaju se pokazne radionica po osnovnim školama. Održavaju ih Informatori Programa (stručni suradnici u školama koji su prošli informativnu radionicu Programa) kako bi učenicima približili metode i način rada na radionicama te razgovarali s učenicima o poduzetništvu.

Škole koje imaju svoje Informatore su: O.Š. "BELVEDERE" O.Š. "BRAJDA", O.Š. "CENTAR", O.Š. "DOLAC", O.Š. "EUGEN KUMIČIĆ", O.Š. "GORNJA VEŽICA", O.Š. "IVANA ZAJCA", O.Š. "KOZALA", O.Š. "NIKOLA TESLA", O.Š. "PEĆINE", O.Š. "PODMURVICE", O.Š. "SAN NICOLO", O.Š. "SRDOČI", O.Š. "TRSAT", O.Š. "VLADIMIR GORTAN", O.Š. "VEŽICA", O.Š. "ZAMET", O.Š. "ŠKURINJE" i OSNOVNA WALDROFSKA ŠKOLA.

SURADNJA S PODUZETNICIMA:

Riječki poduzetnici su od početka prepoznali vrijednost Programa te kroz različite načine daju svoj doprinos njegovom unapređenju. Sudjeluju u radionicama, pomažu u studijama slučaja, dolazimo im u posjetu vidjeti njihove prostore, pogone, zaposlenike, osjetiti njihovu organizacijsku kulturu. Sponzoriraju nam i određene aktivnosti u Programu. Zahvaljujemo im na njihovoj društvenoj odgovornosti koju na taj način pokazuju.

Program K.E.Š. je pokrenut školske 2008/2009. godine kao pilot-projekt Grada Rijeke – Odjela gradske uprave za poduzetništvo u suradnji s Domom mladih iz Rijeke. Namijenjen je učenicima sedmih i osmih razreda osnovnih škola s osnovnim ciljem razvoja poduzetničkih kompetencija mladih i podizanja poduzetničke kulture.

Kao dio promocijskih aktivnosti, približavanja ideja, tema i metoda rada mladima, u sklopu K.E.Š. programa je izdan roman Poduzmi nešto, riječkog autora Zorana Krušvara. U romanu se približavaju teme i osnovni pojmovi koje polaznici imaju priliku naučiti.


Kroz zanimljivo ispisanu priču i moderne facebook dijaloge koje je autor vjerno implementirao u priči, isčitava se priča o kreativnosti, inicijativnosti i poduzetnosti, ali i prijateljstvu i suosjećanju mladih učenika jedne fiktivne riječke osnovne škole, koji pomažu svojoj prijateljici i njezinoj majci preobražujući poduzetnički poduhvat nastao iz nužde, u uspješnu poduzetničku priču. U svemu tome imaju pomoć bivše polaznice K.E.Š.-a i jedne stvarne riječke firme - Kreativnog odjela iz Rijeke.

Knjiga je promovirana 20. 12. 2011. u prepunoj sali Narodne čitaonice, Korzo 24, Rijeka. Knjigu su uz autora Zorana Krušvara promovirali urednik Milan Zagorac, pročelnik Odjela gradske uprave za poduzeništvo mr.sc. Andrija Vitezić, voditeljica programa K.E.Š. Vlasta Linić te Davor Pasarić iz Kreativnog odjela, koji je ujedno i jedan od likova u knjizi.

Knjigu je poklonio Grad Rijeka svim školskim knjižnicama i ograncima Gradske knjižnice Rijeka. Knjiga se može i kupiti u VBZ-u i Ribooku u Rijeci. Izdavač je ICR-a d.o.o. Rijeka.